Mobil 4

KALENDER

Fyll ditt hjärta med det som får själen att sjunga. Här finner du vad som är på gång i I Dina Rum, allt med intentionen att hela, hedra och ge kärlek till dig själv. Kalendern fylls på allteftersom jag får nya idéer.

Maria Edward
Tfn 070 148 33 97
maria.edward282@gmail.com